Davies d.o.o.

Lektura

revisionLektura, redaktura i korektura

Osim usavršavanja tekstova koje smo sami preveli, naši lektori mogu obaviti i lekturu tekstova koje su preveli sami naručitelji, drugi prevoditelji, ili su izravno napisani na stranom jeziku. Nudimo sljedeće usluge:

Lektura

U fazi lekture, prijevod se uspoređuje s izvornim tekstom  kako bi se provjerila točnost prijevoda i osigurala dosljedna uporaba pojmova. Lektori osiguravaju da tekst zvuči prirodno na stranom jeziku, a ne kao prevedeni tekst. Kod lektoriranja teksta kod kojega postoji predložak na izvornom jeziku, osigurava se da tekst glatko teče i učinkovito postigne svoju svrhu. Lektura se može napraviti i pomoću programa ‘označi promjene’ koji evidentira sve promjene u tekstu, što naručitelju omogućuje uvid u sve promjene.

Jezična redaktura

Tekstovi se ponekad pišu na brzinu, pa stoga mogu zvučati nezgrapno, ili čak biti neka vrsta toka svijesti. Radimo i redakturu tekstova koji su izvorno napisani na engleskom jeziku ili prevedeni na engleski jezik, biranjem riječi i kolokacija, gramatičkih i pravopisnih struktura kako bi zvučali što prirodnije. Glavni je cilj jezične redakture osigurati da jezični stil bude savršeno prilagođen svrsi, bilo da se radi o promidžbenom tekstu, obavijesti, sažetku stručnog rada, govoru za stručni skup, ili bilo kojoj drugoj vrsti teksta. To može uključivati temeljitiju promjenu teksta uz brisanje određenih dijelova, ili dodavanje

Korektura

Radi se o posljednjoj provjeri, obično već prelomljenog teksta, prije odlaska u tisak. U ovoj se fazi provjeravaju pravopisne pogreške, takozvani ‘tipfeleri’, pogreške u oblikovanju teksta, prijelomu, naslovi, i sl.

Pomoć pri izradi/prijevodu znanstvenih, stručnih i akademskih radova

Pružamo pomoć pri izradi svih vrsta stručnih i znanstvenih radova, posebno radova koji su namijenjeni objavljivanju u međunarodnim stručnim i znanstvenim publikacijama.   Tekstove lektoriramo i revidiramo, pri tom usavršavajući njihovu jasnost izražaja, točnost i usklađenost s akademskim normama. Provjeravamo slijedi li rad konkretni standard časopisa kojemu je namijenjen, a koji točno propisuje oblik i način navođenja literature. Pružamo i savjetodavne usluge u ranijoj fazi izrade rada, vezane uz organizaciju teksta, stil i oblik akademskog rada.