Davies d.o.o.

Usmeno

interpreting– Simultano prevođenje
– Konsekutivno prevođenje
– Šaptanje

Simultano prevođenje je prikladno za veće sastanke, seminare, radionice, okrugle stolove i konferencije, posebno kada se radi o cjelodnevnom prevođenju ili višejezičnom skupu. Uvijek su potrebna najmanje 2 prevoditelja koja sjede u posebnoj kabini i prevode u mikrofon slijedeći govornika s odmakom od nekoliko sekundi. Govornici mogu govoriti gotovo ne razmišljajući o tome da se njihovo izlaganje prevodi, a oni sudionici koji razumiju izvorni jezik ne trebaju slušati prijevod.

Prednosti simultanog
–    ne produljuje trajanje skupa
–    govornici mogu govoriti normalnom brzinom te ne moraju raditi stanke radi prijevoda
–    sudionici koji razumiju izvorni jezik ne moraju slušati prijevod
–    omogućuje dinamičniju komunikaciju
–    ne prekida se tijek rasprave

Što treba uzeti u obzir
–    potrebna je dodatna oprema (kabine, ozvučenje, slušalice, mikrofoni)
–    uvijek su potrebna barem 2 prevoditelja
–    govornici moraju govoriti u mikrofon, jer se prevoditelji nalaze u zvučno izoliranim kabinama

Savjeti organizatorima

Kod organiziranja događaja na kojima se osigurava simultano prevođenje, treba uzeti u obzir da će uz prevoditelje biti potrebno osigurati i prostor za kabine (ukoliko već nisu ugrađene) i opremu. Kabine treba smjestiti tako da prevoditelji dobro vide govornike te eventualnu projekciju prezentacija o kojima će biti riječ. Ako to nije moguće, dobro bi bilo osigurati tiskane materijale s prezentacijom i ostaviti ih prevoditeljima u kabini. Bilo bi poželjno i sve dostupne materijale poslati prevoditeljima nekoliko dana unaprijed kako bi se oni mogli pripremiti, posebno ako se radi o temi s vrlo specifičnom terminologijom. Svakako, s tim će se materijalima postupati povjerljivo te će ih prevoditelji vratiti nakon obavljenog posla ukoliko organizator ili izlagač to zatraže.
I konačno, na samom početku skupa ne bi bilo naodmet napomenuti izlagačima da se skup simultano prevodi te ih upoznati s dolje navedenim savjetima za govornike.

Savjeti izlagačima/govornicima

Kada se njihovo izlaganje simultano prevodi, izlagači mogu govoriti normalnom brzinom, bez zastajkivanja. Međutim ipak moraju biti svjesni da se njihovo izlaganje prevodi i da će kvaliteta prevođenja uvelike ovisiti i o načinu izlaganja. Stoga dajemo nekoliko savjeta govornicima:
·    uvijek upalite mikrofon kad želite govoriti te ga ugasite kad završite. Iako smatrate da govorite dovoljno glasno da vas čuju svi sudionici, prevoditelji se nalaze u zvučno izoliranim kabinama i ne mogu vas čuti ako ne govorite u mikrofon
·    skinite ili ugasite slušalice kada imate upaljen mikrofon i ne odlažite ih blizu mikrofona jer stvaraju smetnje. Mobiteli koji nisu potpuno ugašeni također stvaraju smetnje ako se odlože blizu mikrofona.
·    molimo Vas da ne lupate po mikrofonu ili „bubici“ kako biste provjerili da li rade. Ako se trebate zakašljati, odmaknite se od mikrofona ili ga na trenutak ugasite.
·    kad god je to moguće, molimo Vas da govorite materinjim jezikom.
·    govorite prirodno i izbjegavajte čitanje. Međutim, ukoliko imate pisani govor, vrlo je važno da jedan primjerak govora predate prevoditeljima u kabini te da ne čitate velikom brzinom.
·    kada spominjete brojke, imena ili kratice, izgovarajte ih jasno i ne prebrzo
·    ako želite pročitati nešto iz materijala koji su podijeljeni sudionicima (i prevoditeljima), recite jasno na kojoj stranici i/ili dijelu teksta se taj odlomak nalazi, te malo pričekajte da ga svi pronađu.
·    slobodno dođite u kabinu prije početka skupa, ili tijekom pauze i razgovarajte s prevoditeljima. Bit ćemo Vam zahvalni za svu pomoć i povratne informacije koje nam želite dati

Konsekutivno prevođenje je prikladno za manje skupove i sastanke, te za obilaske, posjete, ručkove i večere kod kojih je potrebna pratnja prevoditelja. Može se koristiti i za radionice u kojima predavač želi imati izravnu komunikaciju s prevoditeljima. Nije prikladno za dulja predavanja i seminare, niti za višejezične konferencije.

Za konsekutivno prevođenje nije potrebna nikakva posebna oprema. Prevoditelj radi bilješke dok govornik govori, a kad govornik napravi stanku, prevoditelj daje sažetak govora na ciljnom jeziku. Ako sastanak ili predavanje traju dulje od 2-3 sata, potrebna su dva prevoditelja koji se izmjenjuju. Kod konsekutivnog prevođenja treba uzeti u obzir da ono produljuje trajanje sastanka jer govornik mora čekati da prevoditelj na ciljnom jeziku ponovi ono što je rečeno.

Prednosti konsekutivnog prevođenja
–    nije potrebna nikakva dodatna oprema
–    prevoditelj može slijediti grupu ljudi koji idu u posjet ili obilazak (nije vezan za kabinu)
–    prevoditelj može tražiti pojašnjenje ukoliko nešto nije čuo ili razumio
–    dok prevoditelj prevodi govornik ima priliku razmisli o onome što će sljedeće reći

Što treba uzeti u obzir
–    za razliku od simultanog, konsekutivno prevođenje produljuje trajanje skupa pa je potrebno takvo dodatno vrijeme uračunati u program
–    kod dugotrajnih sastanaka može biti zamorno za slušatelje, posebno one koji razumiju izvorni jezik, a moraju slušati prijevod
–    govornici moraju raditi stanke kako bi omogućili prevođenje
–    dok prevoditelj prevodi što je prethodno rečeno, prekida se tijek rasprave

Šaptanje je poseban oblik simultanog prevođenja bez dodatne opreme. Prikladno je samo za kraće sastanke na kojima sudjeluje jedna ili najviše dvije osobe koje ne razumiju izvorni jezik. Prevoditelj sjedi kraj osobe koja ne razumije izvorni jezik i šapće simultani prijevod na uho. Nije prikladno za dulje sastanke jer je vrlo naporno za prevoditelja i zamara glasnice, niti za sastanke na kojima sudjeluje više osoba koje ne govore izvorni jezik. Obično se koristi u kombinaciji s konsekutivnim prevođenjem.

Savjeti organizatorima
Kad organizirate skup na kojemu će se konsekutivno prevoditi, uzmite u obzir da prevoditelj(i) moraju sjediti ili stajati na mjestu gdje će dobro čuti sve izlagače i vidjeti eventualne projekcije. Potrebno je najmanje svakih sat i pol napraviti stanku. Čak i kad sudionici žele nastaviti sa sastankom, prevoditelj se stalno mora koncentrirati i govoriti pa mu je kratka stanka zaista potrebna. Kako se ne bi dogodilo da prevoditelji na sastanku prvi put čuju nešto što svi sudionici znaju, bilo bi dobro prevoditeljima poslati unaprijed materijale o temi o kojoj će biti riječ, ili im to usmeno objasniti. Opet jamčimo da će se sa svim materijalima postupati povjerljivo, kao i sa svim informacijama koje budu spomenute tijekom sastanka.

Savjeti govornicima
Kod konsekutivnog prevođenja Vašeg izlaganja, važno je da nakon svake smislene cjeline napravite stanku i dopustite prevoditelju da prevede što ste rekli. Govorite dovoljno glasno i jasno da Vas prevoditelj čuje. Ako trebate nešto pročitati, recite prevoditelju gdje se nalazi tekst koji čitate, ili mu dodajte tekst nakon što ste ga sami pročitali. Prvi put kada spominjete neku kraticu, ili akronim, recite što oni znače ako niste sigurni da prevoditelj zna o čemu govorite. Kao i kod simultanog prevođenja, svaka vrsta povratne informacije izuzetno je dobrodošla. Slobodno razgovarajte s prevoditeljima ako imate pitanja, ili želite dati prijedlog za prevođenje stručnih pojmova.