Davies d.o.o.

O nama

slikamarkMark
Davies

Magistrirao francusku književnost na Sveučilištu u Walesu. Završio poslijediplomski studij iz metodike obrazovanja (PGCE). Već se 25 godina bavi podučavanjem engleskog kao stranog jezika. Predavao je u Parizu, Beču, Budimpešti i Zagrebu. Mark trenutno predaje kolegije Pisanje akademskog teksta na engleskom jeziku i Napredno pismeno izražavanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Podučava i engleski za poslovne potrebe te je ispitivač za međunarodne ispite engleskog kao stranog jezika. Mark ima veliko iskustvo vezano za redakturu i lektoriranje pravnih dokumenata i stručnih radova.

slikareneRenée
Davies

Diplomirala engleski i španjolski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila 16 godina u Sovi, Školi za strane jezike, kao nastavnik i mentor. Sudjelovala je kao predavač na brojnim seminarima i savjetovanjima za nastavnike engleskog jezika. Radila je kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je dviju udžbenika za učenje engleskog jezika te ispitivačica za međunarodne ispite engleskog kao stranog jezika. Renée se već dugi niz godina bavi pismenim i usmenim prevođenjem. Akreditirana je prevoditeljica Opće uprave za prevođenje Europske komisije.